Vragenlijst ReCONNET
Vanuit het Europees Referentienetwerk voor zeldzame bindweefselaandoeningen (ReCONNET), kregen wij de vraag om onderstaande vragenlijst in te vullen.
Dit zodat de behandeling van o.a. sclerodermie kan geoptimaliseerd worden.
Het zou een grote hulp zijn mocht u deze vragenlijst invullen.
Deze vindt u hier


affiche_sclero


instagram